Telecí maso je maso telat, tj. skotu do stáří asi 8 měsíců, živé váhy do 100 kg, živených převážně mlékem.

Je považováno za maso dietní, i když dietetický význam masa závisí hlavně na jeho úpravě. Telecí maso obsahuje málo tuku, má jemnou, až mírně nasládlou chuť. Pokud jsou to telata krmena pevným krmivem, nikoli jen mlékem, je jejich maso tmavší. Dobré maso mají telata kolem 60 kg živé váhy.

Jatečná telata se rozdělují podle zmasilosti a výtěžnosti do 3 tříd (A, B, C). Jakostně se třídí do 3 skupin (I., II., III.). Pro posouzení je rozhodující zmasilost a ztučnělost zvířat.

Na jatkách se tele omráčí a vykrví. Poté se zavěšuje, otevírá se břišní dutina, vyjmou se vnitřnosti dutiny břišní a hrudní. Tele zůstává v kůži až do vychladnutí, tj. do druhého dne. Tím se snižují váhové ztráty, protože maso ztrácí při vysokém obsahu vody hodně na váze. Ledviny zůstávají v přirozené souvislosti pod páteří v bederní krajině v tukovém obalu a jsou součástí dílu masa, označovaného jako pečeně nebo ledvina. Nožky se oddělují a zpracují samostatně. Stahuje se z kůže včetně hlavy, která se poté odděluje. Tele se z jatek expeduje vcelku. Ve výseku se dělí na dvě půlky středem páteře. Tyto půlky se rozdělují na jednotlivé výsekové celky.