Vepřové maso má růžovou barvu. Má být raději světlejší než-li tmavě červené. Prasata se porážejí mladá, staré kusy jsou prakticky výjimkou. Vepřové maso je proto měkké a lahodné. Rovněž vnitřnosti jsou vyhledávány. Vepřové maso je hlavní surovinou pro masné výrobky. Na množství vepřového masa záleží jakost masných výrobků. Výrobky připravené převážně nebo jen z vepřového masa jsou vždy dražší .

Jatečná prasata se zařazují do několik jakostních tříd podle jateční váhy, pohlaví a stupně protučnění těla zvířete. Prase se na jatkách omračuje, vykrvuje, při čemž se snaží zachytit co nejvíce krve pro potravní účely, zbytek pro technické zpracování. Dále se prase paří- odstraňuje se z kůže pokožka a štětiny. Dnes se převážná část prasat kruponuje, tj. stahuje se kůže ze hřbetu a boků.Krupon se zpracuje koželužsky na useň – vepřovici pro galanterní výrobky. Když se prase kruponuje, paří se jen ty části, z nichž se nestahuje kůže. Poté se zvíře vykolí, vyjímají se vnitřnosti hrudní a břišní dutiny. Po vykolení se prase rozpůlí středem páteře a zároveň se půlí i hlava, která zůstává u půlek. Z půlek se vyjímá plsní sádlo a vyloupnou ledviny. Po vychladnutí se snímá podkožní tuk, který se prodává v syrovém stavu jako syrové hřbetní sádlo, nebo se ve škvařírně škvaří. Vnitřnosti se expedují do prodeje, zpracovávají se na masné výrobky všeho druhu. Zvířata zaživa, maso a vnitřnosti podléhají veterinární zdravotní prohlídce.

Z jatek se prasata expedují v půlkách, popřípadě se dělí (bourají) v masokombinátu a dodávají do prodeje v jednotlivých výsekových dílech. Jiný možný způsob je ten, že se půlky dělí jen částečně. Některé části zůstávají ve výrobě a jiné přicházejí do výseku. Takovou úpravou jsou tzv. vepřové předky (bez kýty, přední nožky, hlavy a laloku). nebo kostry (bez hlavy a laloku, kýta bez kůže a tuku).